BiLDER LADDAS...


Sporrstritar - Delphacidae - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Sporrstritar - Delphacidae
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
kontrast textstorlek
 
Sporrstritar
Delphacidae
 
Sporrstritarnas sporrar är stora och rörliga och sitter vid spetsen av bakbenens skenben. En annan sak som skiljer sporrstritar från andra stritar är antennernas placering i en urgröpning i ögonens underkant.
 
Honor och hannar kan se ganska olika ut (könsdimorfism) och inom en och samma art kan det förekomma såväl långvingade som kortvingade exemplar.
 
Sporrstritar hör till växtsugarna och bland familjens arter finns flera som kan uppträda som skadedjur, bl.a. genom att sprida virussjukdomar som t.ex. dvärgskottsjuka bland bl.a. havre och ris.
 
I Sverige finns det cirka 75 arter av sporrstritar.
 
Sporrstritarna på bilderna är 3-5 mm långa.
 
Precis som andra växtsugare genomgår sporrstritar en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 

mer om...
VÄXTSUGARE
Homoptera
 
--> spottstritar
  --> allmän spottstrit
--> dvärgstritar
  --> blågrön kärrstrit
  --> rhododendronstrit
--> kilstritar
 
ANDRA VÄXTSUGARE:
 
--> bladlöss
--> mjöllöss
--> "vita flygare"
--> bladloppor
 
ORDNiNG/UNDERORDNiNG VÄXTSUGARE HOMOPTERA
UNDERORDNiNG     STRiTAR   Auchenorrhyncha
FAMiLJ         SPORRSTRiTAR         Delphacidae

 
 
Sidans adress är:
http://www.entomologi.se/hexapoda/homoptera/sporrstritar.html
http://www.entomologi.se/cgi-bin/enter.cgi?iljwhat=7007
 
ANDRA STRiTAR:
 
--> spottstritar
  --> allmän spottstrit
--> dvärgstritar
  --> blågrön kärrstrit
  --> rhododendronstrit
--> kilstritar

 
ANDRA VÄXTSUGARE:
 
--> bladlöss
--> mjöllöss
--> bladloppor
 
Insekterna i ordningen växtsugare är inte de enda som sticker in sin sugsnabel i växter och dricker. Bland skinnbaggarna (Heteroptera) finns många som lever av växter (andra är rovdjur och suger i sig diverse småkryp). Ibland räknas för övrigt växtsugare (Homoptera) och skinnbaggar (Heteroptera) som underordningar till ordningen halvvingar (Hemiptera).
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
--> var har de skenbenen? - morfologi
--> allmänt om insekter
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se