BiLDER LADDAS...


Honungsbi - Apis mellifera - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Honungsbi - Apis mellifera
 
Utbrända honungsbin?? 2007/04
 
Och så rapporteras det från USA och Sydeuropa att honungsbina har börjat överge hus och hem i tidigare aldrig skådad omfattning. Colony collapse disorder (CCD) kallas fenomenet, som innebär att arbetarbin en masse överger sina kupor och lämnar kvar drottning, ägg och larver. Vad beror nu denna massflykt på, undrar man.
 
Bin håller man främst av två anledningar: de producerar honung och de pollinerar, dvs. de ser till att växter bär frukt, bär och nötter. Honungsproduktionen är tydligen inte särskilt intressant ur ekonomisk synvinkel, men det är däremot pollineringen.
 
Frukt, grönsaker och nötter till ett värde av 15 miljarder dollar(*) produceras årligen under oumbärlig medverkan av honungsbin. Därför befinner sig allt fler bin allt mer på resande fot, eller kanske snarare i resande kupa, kringforslade till olika grödor och pollineringsuppdrag. Övergivna biodlare har intervjuats och ett visst samband mellan ett stressigt biliv som resande och benägenheten att överge kupan har uppdagats.
 
Dock har även bin som inte varit ute och rest setts överge sina kupor, så "utbrändhetsteorin" kan inte ensam förklara CCD.
 
0709: Senaste teorin är att bina drabbats av virus.
 
091104: Enligt en italiensk studie orsakas bidöden av bekämpningsmedel, s.k. neonikotinoider. (Att dessa bekämpningsmedel sålts som "helt oskadliga för nyttoinsekter som t.ex. bin", behöver väl knappast tilläggas.)
Forskarrapporten finns att läsa på adressen
http://www.sr.se/Diverse/AppData/Isidor/files/83/7239.pdf

 
* Siffran hämtad från The Economist, 20070428
KONTRAST TEXTSTORLEK
 

--> Bild på honungsbiet
(Apis mellifera)
 
ANDRA STEKLAR
   andra samhällsbin
       --> sociala humlor
          --> hushumla
          --> ljunghumla
          --> ängshumla
          --> mörk jordhumla
   getingar:
       --> getingar
 
--> Steklar - introduktion
--> Allmänt om insekter
--> Allmän morfologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se