BiLDER LADDAS...


Nattslända Notidobia ciliaris - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

Nattslända
Notidobia ciliaris
 
Notidobia ciliaris är svartvingad och svarthårig och har sina sporrar ordnade 2-2-4. Första antennleden är kraftigare än de övriga. Hannen har treledade palper som han håller framåtriktade under huvudet.
Notidobia ciliaris flyger normalt från maj och en tid framåt.
Notidobia ciliaris är en av två svenska arter i familjen krumrörsnattsländor. De (lätt) krumma rören är förstås de boningar som larverna tillverkar av sand.

 
 
 

...mer om NATTSLÄNDOR
 
introduktion
skivrörsnattsländor
Molannidae

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG NATTSLÄNDOR Trichoptera
FAMiLJ       KRUMRÖRSNATTSLÄNDOR    Sericostomatidae
ART             Notidobia ciliaris

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se