copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Kilstritar
Cixiidae
7 arter i Sverige
ca 4-8 millimeter
 
Kilstritar -Cixiidae - känns igen på de tydligt ribbade, genomskinliga vingarna och halsskölden, som är försedd med flera kölar.
 

mer om STRiTAR
    spottstritar
    dvärgstritar
    sporrstritar
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG VÄXTSUGARE Homoptera
UNDERORDNiNG STRiTAR Auchenorrhyncha
FAMiLJ   KiLSTRiTARCixiidae
ARTER i SVERiGE          Cixius cunicularius
Cixius distinguendus
Cixius nervosus
Cixius similis
Cixius stigmaticus
Pentastiridius leporinus
Tachycixius pilosus