copyright I Ljungström, ilj@flowsim.seORTHOPTERA
Hopprätvingar i Sverige
- gräshoppor, vårtbitare och syrsor
 

DET VETENSKAPLiGA NAMNET:

ORTHOPTERA kommer från grekiskans
 
orthos = rak, rät
ptera = vingar
 
och syftar på framvingarnas utseende. Under framvingarna har flera arter breda färgstarka vingar. De flesta flyger dock ganska dåligt och en del saknar vingar helt.
 
STADiER: HEMiMETABOL UTVECKLiNG
 
'ämi (hämi) = halv
metabolä = förvandling
 
===> ofullständig förvandling
 
ägg -> larv -> vuxen
 
Larverna ser ut som små vuxna - de yngsta helt utan vinganlag - och byter hud flera gånger under uppväxten.
Bild på gräshoppslarv finns på sidan om gräshoppor och bild på vårtbitarlarv finns på sidan om vårtbitare
 
ARTER i SVERiGE: 6 familjer och ca 40 arter.
 
Ensifera - långhornsrätvingar 13 Caelifera - korthornsrätvingar - gräshoppor 25 (2)
VAR HiTTAR MAN DEM? De flesta gräshoppor gillar torra och soliga platser och håller sig huvudsakligen nere på marken.
Den enda svenska syrsan av familjen Gryllidae lever däremot inomhus och på soptippar och sägs vara vanlig i Sydsverige.
 
MATVANOR: Gräshopporna är (huvudsakligen) växtätare; de flesta vårtbitare och syrsor är allätare och äter både växtdelar och andra insekter, en och annan lever enbart som rovdjur.
 
OM HÖRSEL & MUSiK: Både bland vårtbitarna och gräshopporna finns det arter där även honorna spelar (stridulerar) men oftast är det hannarna som står för musiken. Varje art spelar sin egen musik.
 
Vårtbitarna spelar genom att gnida vingbaserna mot varandra. Deras öron är placerade på frambenens skenben, strax under knät. Så här ser den gröna vårtbitarens högeröra ut:
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
Gräshopporna (förutom de stumma torngräshopporna) spelar genom att i rask takt gnida baklåren mot vingarna. Den ena ytan är försedd med tappar, den andra utgörs av en hård list och det hela fungerar ungefär som att spela på kam.
Gräshoppornas öron sitter på båda sidorna av bakkroppens 1:a segment.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
VAD GÖR DE PÅ ViNTERN?
 
De flesta övervintrar som ägg.
 
 
mer om HOPPRÄTViNGAR --> gräshoppor
   --> strandängsgräshoppa
--> vårtbitare
 
Mest akteull som innehållsförteckning är meny till vänster.
 
--> Allmänt om insekter - text
--> Hemimetabol utveckling
--> Morfologi - gräshoppor
 
 
KÄLLOR MM:
Uppgifterna om antal arter i Sverige kommer från Sveriges Entomologiska förenings hemsida.
 

 
BiLDERNA: Bilderna högst upp på sidan: till vänster en grön vårtbitare och till höger en kärrgräshoppa.