copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Gurkspindel med kokong
Araniella-art
spindeln är ca 5 mm lång
gurkspindlar
 
På bilden ses en gurkspindelhona (Araniella-art) pyssla med sin kokong.
 

...fler kokonger
  kokonger
  Paidiscura pallens med kokong
  kokong/Tetragnatha
  rovspindel med kokong
  kärrspindel med kokong
  kokong (Philodromus histrio)

mer om...
HJULSPiNDLAR
Araneidae
 
    hjulspindlar
       korsspindel
       Araneus diadematus
       Araneus angulatus (NT)
       skuggspindel
       Nuctenea umbratica
       Mangora acalypha
       Agalenatea redii
       Lariniodes cornutus
       Cercidia prominens
       sektorspindel
       gurkspindel
       Cyclosa conica
 

En annan grön spindel är den stora, stiliga jättekrabbspindeln Micrommata virescens.
 
 
 
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   HJULSPiNDLARAraneidae
SLÄKTE    Araniella
ARTER i SVERiGE     Araniella alpica
Araniella cucurbitina
Araniella displicata
Araniella inconspicua
Araniella opisthographa
Araniella proxima

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
klotspindlar
    buskklotspindel
mattvävarspindlar
    Neriene peltata
    Neriene emphana
    allmän taknätspindel
käkspindlar
    höstspindel - hona
    höstspindel - hanne
hjulspindlar
    korsspindel
    gurkspindel
    Mangora acalypha
    Larinioides cornutus
vargspindlar
    Trochosa-arter
    Pirata piraticus
vårdnätspindlar
    kärrspindel
    rovspindel
    rovspindel - hona
taggspindlar
    Cheiracanthium erraticum
spökspindlar
    spökspindel
jättekrabbspindlar
    Micrommata virescens
snabblöparspindlar
    Philodromus histrio
    Tibellus oblongus
krabbspindlar
    blomkrabbspindel
    Xysticus-arter
hoppspindlar
    Aelurillus v-insignatus hanne
    Aelurillus v-insignatus hona
    Sitticus floricola