BiLDER LADDAS...


Smalkantskinnbagge - Myrmus miriformis - text och bild
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Smalkantskinnbaggen
Myrmus miriformis
 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
?
Myrmus miriformis
 
En av de ungefär tio arter smalkantskinnbaggar som påträffats i Sverige. Hannen kan vara brun eller grön. Myrmus miriformis har oftast korta vingar, alltid framvingar med röda vingribbor och är som fullbildad en knapp centimeter lång.
 
Arten hör till vegetarianerna bland skinnbaggarna; den suger med hjälp av sin sugsnabel ur växter. Myrmus miriformis sägs inrikta sig mest på gräsfrö.
 
Som andra skinnbaggar har Myrmus miriformis en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
--> mer om skinnbaggar.
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar
  --> vanlig bärfis
  --> grönt stinkfly
  --> rödbent stinkfly
  --> Picromerus bidens
  --> Chlorochroa juniperina
  --> Chlorochroa pinicola
  --> Neottiglossa pusilla
  --> Zicrona caerulea
  --> rapssugare
taggbärfisar
  --> Acanthosoma haemorrhoidale
  --> Cyphostethus tristriatus
  --> Elasmucha grisea
  --> Elasmucha fieberi
sköldskinnbaggar
  --> Eurygaster testudinaria
bredkantskinnbagge
  --> Coreus margnatus
fröskinnbaggar
  --> grankottskinnbagge
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
näbbskinnbaggar
  --> allmän näbbskinnbagge
skräddare
  --> skräddare
vattenskorpioner
  --> stavliknande vattenskorpion

 
 
iNSEKTSORDNiNG:  skinnbaggar
  HETEROPTERA
FAMiLJ:     smalkantskinnbaggar     Rhopalidae
ART      ?        Myrmus miriformis

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
denna bild copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se