BiLDER LADDAS...


Rödaxlad lundknäppare Calambus bipustulatus - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
Rödaxlad lundknäppare (NT)
Calambus bipustulatus
ca 7-8 mm
 
Lundar och hagmarker uppskattas av rödaxlad lundknäppare - Calambus bipustulatus - som tillbringar larvtiden som rovdjur under bark och mossa i gamla, grova lövträd av olika slag. Den fullbildade skalbaggen kliver efter övervintring ut ur puppkammaren i början av sommaren och besöker i sin nya skepnad gärna blommor (och får lite extra prickar i form av pollenkorn på sig).
 
Den rödaxlade lundknäpparen på bilderna fotograferades i ett planerat naturreservat i Mölndals kommun i slutet av maj.
 
Rödaxlad lundknäppare är rödlistad som "nära hotad" (NT).
 
Mer info om rödaxlad lundknäppare finns här (pdf-fil från artdata, SLU).
 

mer om knäppare:
 
>>> ögonknäppare
>>> Athous haemorrhoidalis
>>> virvelhårig tallknäppare
>>> Anostirus castaneus
>>> kamhornad knäppare
>>> halvsvart rödrock
 

fler rödlistade skalbaggar som trivs i natur av samma typ:
 
>>> sexfläckig blombock
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 

 
 
kort om var RÖDAXLAD LUNDKNÄPPARE hör hemma
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ  KNÄPPAREElateridae
ART  RÖDAXLAD LUNDKNÄPPARECalambus bipustulatus

 

 
 
 
 
ANDRA SKALBAGGAR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
>>> allmänt om insekter
>>> var har de fötterna? - insekters morfologi
>>> holometabol utveckling
 
 

 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
 
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se