Blåvingar - Polyommatini
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Blåvingar
Polyommatini
ca 20 arter i Sverige
 
Blåvingar är en grupp fjärilar som namnet till trots ofta har vingar som är bruna på ovansidorna. En art heter rentav brun blåvinge. Könen är oftast olika, hannarnas vingöversidor är oftast blå och honornas mer eller mindre brunaktiga. Många av arterna är lika. Lättast skiljer man dem åt om man får se vingarnas undersidor. Där har blåvingarna allihop små ögonfläckar som ser lite olika ut och som är placerade på lite olika sätt hos de olika arterna.
 
De flesta blåvingar som förekommer i Sverige lever under larvtiden på diverse växter - många lever på olika ärtväxter - men ett par sällsynta arter hör till de småkryp som faktiskt tillbringar en del av sin larvtid i ... myrstackar. Larverna lever först på växter men efter ett par hudömsningar flyttar de till myrstackar och börjar istället äta myrägg och myrlarver. De ser helt enkelt till att bli hämtade av myrorna, som uppskattar larvernas sötaktiga utsöndringar och bär hem dem till stacken. En trojansk fjäril?!
 
fler BLÅViNGAR:
   -> silverblåvinge
   -> Polyommatus amandus
    puktörneblåvinge
    Polyommatus icarus
    violett blåvinge
    Plebeius optilete
    hedblåvinge
    Plebeius idas
    brun blåvinge
    Aricia eumedon
    mindre blåvinge
    Cupido minimus
    ängsblåvinge
    Polyommatus semiargus
    tosteblåvinge
    Celastrina argiolus

 
ANDRA FJÄRiLAR I FAMiLJEN JUVELViNGAR:
  SNABBViNGAR
  -> almsnabbvinge
  -> Satyrium w-album
   eksnabbvinge
   Neozephyrus quercus
  -> grönsnabbvinge
  -> Callophrys rubi
  GULDViNGAR
  -> mindre guldvinge
  -> Lycaena phlaeas
  -> vitfläckig guldvinge
  -> Lycaena virgaureae

 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> påfågelöga
  -> sorgmantel
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster

KORT om VAR blåvingar HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   JUVELViNGAR 
      Lycaenidae
TRiBUS:         BLÅViNGAR
            Polyommatini