Rapsfjäril Pieris napi

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Rapsfjäril
Pieris napi
Vingspann ca 40-50 mm
 
 
I fullbildat skick skiljer sig rapsfjärilen från de liknande vitfjärilarna kålfjäril och rovfjäril tydligast genom de mörkpudrade ribborna på bakvingarnas undersidor. Rapsfjärilen har också mindre svart på framvingespetsarna.
 
Larvstadierna tillbringar rapsfjärilen på vilda och odlade kålväxter.
 
Rapsfjärilen är vanlig i hela landet.
 
 
 
 
 
 

mer om...
ViTFJÄRiLAR
Pieridae:
 
  -> citronfjäril
  -> Gonepteryx rhamni
    -> citronfjäril - ägg
    -> citronfjäril - larv
    -> citronfjäril - puppa
  -> aurorafjäril
  -> Anthocharis cardamine
   kålfjäril
   Pieris brassicae
  -> svavelgul höfjäril
  -> Colias palaeno
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR rapsfjärilen HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   ViTFJÄRiLAR 
   Pieridae
ART:         RAPSFJÄRiL
         Pieris napi

 

 
 
mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
praktfjärilar
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> vinbärsfuks
  -> tistelfjäril
  -> pärlemorfjärilar
    -> silverstreckad pärlemorfjäril
    -> myrpärlemorfjäril
    -> brunfläckig pärlemorfjäril
-> blåvingar
-> häggspinnmal