BiLDER LADDAS...


Rapsfjäril Pieris napi - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Rapsfjäril - Pieris napi
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
Rapsfjäril
Pieris napi
Vingspann ca 40-50 mm
 
 
I fullbildat skick skiljer sig rapsfjärilen från de liknande vitfjärilarna kålfjäril och rovfjäril tydligast genom de mörkpudrade ribborna på bakvingarnas undersidor. Rapsfjärilen har också mindre svart på framvingespetsarna.
 
Larvstadierna tillbringar rapsfjärilen på vilda och odlade kålväxter.
 
Rapsfjärilen är vanlig i hela landet.
 
 
 
 
 
 

mer om...
ViTFJÄRiLAR
Pieridae:
 
  -> citronfjäril
  -> Gonepteryx rhamni
    -> citronfjäril - ägg
    -> citronfjäril - larv
    -> citronfjäril - puppa
  -> aurorafjäril
  -> Anthocharis cardamine
   kålfjäril
   Pieris brassicae
  -> svavelgul höfjäril
  -> Colias palaeno
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR rapsfjärilen HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   ViTFJÄRiLAR 
   Pieridae
ART:         RAPSFJÄRiL
         Pieris napi

 

 
 
mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
praktfjärilar
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> vinbärsfuks
  -> tistelfjäril
  -> pärlemorfjärilar
    -> silverstreckad pärlemorfjäril
    -> myrpärlemorfjäril
    -> brunfläckig pärlemorfjäril
-> blåvingar
-> häggspinnmal

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se